Online Geld Lenen Tips

500x500

geld-lenenLeningen helpen om bepaalden producten of diensten aan te schaffen, maar aan de andere kant betaald u ook rente. Het is daarom van belang om goed op de hoogte te zijn van de verschillende leenvormen die er bestaan. Zo kunt u de juiste lening af sluiten, of dat u er aan de andere kant voor zorgt dat deze op tijd is afgelost. Daarnaast bestaat er in Nederland het bureau krediet registratie, dat van alle consumenten bijhoudt of er een vorm gestart is en of men op tijd heeft betaald.

Soorten leningen

Er bestaan diverse soorten leningen, waardoor het mogelijk is voor verschillenden doelen een lening af te sluiten. Zo zijn er natuurlijk de persoonlijke lening en het doorlopend krediet, maar heeft u daarnaast ook de mogelijkheid om voor een flitslening of een creditcard te kiezen. Verder kunt u ook rood staan en is het mogelijk om iets te kopen op afbetaling, waardoor we allemaal wel eens een lening hebben afgesloten. Dat is op zich ook niet erg, maar het is wel verstandig om goed te weten hoe de verschillende leningen in elkaar zitten.

Heeft u een BKR registratie?

Een organisatie die zich bezig houdt met de leningen in Nederland is het bureau krediet registratie (BKR). Hier registreert men alle leningen van consumenten, om er op die manier voor te zorgen dat het overzicht bewaard kan worden. Bedrijven die leningen verstrekken kunnen inzage krijgen in de gegevens, om te bepalen of u als consument voldoend kredietwaardige bent. De registratie helpt op die manier zowel u als de bedrijven die gebruik willen maken van de gegevens. De registratie bij het BKR zorgt ervoor dat u niet teveel kunt lenen, terwijl bedrijven geen lening zullen geven wanneer u al een betalingsachterstand heeft opgebouwd. Zorg er daarom voor dat u altijd op tijd uw facturen betaald en leningen aflost.

Geld Lenen Met BKR Notering Mogelijk?

bkr-logoGeld lenen voor uiteenlopende zaken. Er is best veel behoefte aan blijkt wel uit alle leningen die in ons land worden afgesloten. Een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een zakelijke lening, er is veel mogelijk. In veel gevallen gaat dit gepaard met een zogenaamde BKR notering. Maar wat is dit eigenlijk exact? En is het een probleem als er sprake is van een BKR registratie?

Wat is een BKR notering?

De afkorting BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Kort samengevat registreert deze onderneming kredieten en eventuele betalingsachterstanden. Je staat dus niet alleen genoteerd als er sprake is van een achterstand maar ook als je een kredietovereenkomst hebt die je volgens de regels aflost.

Welke informatie weet men van mij?

Je persoonsgegevens, je geleende bedrag en alles over je lening zoals de looptijd en het soort overeenkomst. Eventueel is deze informatie door jezelf op te vragen. Dit kunt u ook hier lezen!

Wat als ik een betalingsachterstand oploop?

Mocht er sprake zijn van een achterstand dan wordt dit vaak doorgegeven bij het Bureau Krediet Registratie. Je krijgt dan een zogenaamde “A” notering. Deze notering staat voor een achterstand in de betaling. Het gevolg is dat je geen nieuwe lening meer af kan sluiten. Betaal je weer netjes en zijn de achterstanden weggewerkt? Dan krijg je een “H” notering. Deze staat voor herstel. Deze codering blijft vijf jaar genoteerd staan. Dit kan invloed hebben op het afsluiten van een andere lening. Het is namelijk zichtbaar dat je een achterstand hebt gehad op eerdere leningen.

Is het een probleem dat ik een BKR registratie heb?

Nee. Als je aan je betalingsplicht voldoet is er in principe niets aan de hand. Het schept vertrouwen als je je gewoon aan de afspraken houdt. Mocht het zo zijn dat je de afspraken niet nakomt of na kan komen dan wordt het een ander verhaal. Dit kan namelijk, zoals eerder genoemd, problemen opleveren bij het afsluiten van een andere lening. Inmiddels staat er miljoenen Nederlands geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Je bent dus zeker niet de enige.

Flitskrediet en rood staan krijgt kostenmaximum

Flitskrediet en rood staan krijgen kostenmaximum

Kredieten met een korte looptijd (korter dan 90 dagen) worden binnenkort onder financieel toezicht gebracht. Dit is nodig inzake de Europese richtlijn inzake consumentenkrediet.
Het wetsvoorstel kent  richtlijnen voor regels inzake reclame-uitingen, ken een verplichte kredietwaardigheidstoets en inzicht in de jaarlijkse kosten.

Ook wordt op deze kredieten de maximumkredietvergoeding van toepassing: jaarlijks niet meer aan rente en kosten mag worden gerekend dan 12% plus de wettelijke rente (op dit moment in totaal 15%).

De maatregel is van toepassing op (o.a.) kredieten met een looptijd korter dan drie maanden, zoals bijvoorbeeld roodstanden bij banken en flitskredieten.

Daling schuldsaneringen zet flink door

cbs-schuldsaneringIn 2013 zijn volgens het CBS ruim 10% minder schuldsaneringen uitgesproken dan in 2012. Vooral in het laatste kwartaal nam de instroom in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) duidelijk af. Hiermee zet de stijgingdaling die in 2011 is ingezet stevig door.

In 2010 zijn door de rechter in totaal ruim 11 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat waren er bijna 2,5 duizend meer dan in 2009. Het aantal privépersonen dat werd toegelaten tot de Wsnp, liep in 2010 stevig op. In het vierde kwartaal kwam dit aantal ruim 50 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Ondernemers in de schuldsanering

De stijging bij de (ex-)ondernemers vlakte in de loop van 2010 juist weer af. Dit aantal neemt al sinds medio 2009 toe en bereikte een hoogtepunt in het laatste kwartaal van dat jaar. Het aantal uitgesproken schuldsaneringen van (ex-)ondernemers reageert doorgaans sneller op veranderingen in de economie dan dat van privépersonen.

Schone lei beginnen

In 2010 zijn in totaal dertien duizend schuldsaneringen beëindigd. Hiervan eindigde 81 procent met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt.’Het percentage schuldsaneringen resulterend in een schone lei, is sinds 2005 continu gestegen. Net als in voorgaande jaren beëindigden (ex-)ondernemers in 2010 hun schuldsanering iets vaker met een schone lei dan privépersonen( VB)

Autoleningen vergelijken

autoleningBehalve voor allerlei andere leendoelen is de term autolening een veel gebruikte term. De autolening is echter niet perse de beste lening, en wel om verschillende redenen. In tegenstelling tot wat u wellicht denkt is lenen bij de autodealer juist vaak duurder. Ook kent de autodealer gelijk uw budget als u uw financiën blootlegt bij het aanvragen van de lening, en daardoor is afdingen op de vraagprijs van de auto vaak een stuk lastiger. Als u een auto gaat kopen, zorg dan ook dat u weet wat het verzekeren van uw autokost.

Ook daar is het verstandig vooraf de goedkoopste autoverzekering vergelijken en afsluiten. Voor bestelwagens geldt hetzelfde daar kunt u vooraf  de goedkoopste bestelauto vergelijken en afsluiten.(Advies, service en begeleiding bij het vergelijken van de verzekeringen is altijd inbegrepen, dus u kunt altijd terugvallen op de adviseur!)

Een autolening is in principe niet anders dan een “gewone” lening aanvragen. Met dit verschil dat de lening voor de autoverkoper gewoon een extra manier is om de auto makkelijker aan u te kunnen verkopen, de verkoper is niet gemotiveerd om u de beste financiering te verzorgen, maar slechts om zoveel mogelijk auto’s te verkopen. Veelal werkt de autodealer als verbonden bemiddelaar, met maar een financierder. Een financieel adviseur kan u meerdere aanbiedingen voorleggen en voor u vergelijken, van verschillende banken en financierders.