Daling schuldsaneringen zet flink door

500x500

cbs-schuldsaneringIn 2013 zijn volgens het CBS ruim 10% minder schuldsaneringen uitgesproken dan in 2012. Vooral in het laatste kwartaal nam de instroom in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) duidelijk af. Hiermee zet de stijgingdaling die in 2011 is ingezet stevig door.

In 2010 zijn door de rechter in totaal ruim 11 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat waren er bijna 2,5 duizend meer dan in 2009. Het aantal privépersonen dat werd toegelaten tot de Wsnp, liep in 2010 stevig op. In het vierde kwartaal kwam dit aantal ruim 50 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Ondernemers in de schuldsanering

De stijging bij de (ex-)ondernemers vlakte in de loop van 2010 juist weer af. Dit aantal neemt al sinds medio 2009 toe en bereikte een hoogtepunt in het laatste kwartaal van dat jaar. Het aantal uitgesproken schuldsaneringen van (ex-)ondernemers reageert doorgaans sneller op veranderingen in de economie dan dat van privépersonen.

Schone lei beginnen

In 2010 zijn in totaal dertien duizend schuldsaneringen beëindigd. Hiervan eindigde 81 procent met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt.’Het percentage schuldsaneringen resulterend in een schone lei, is sinds 2005 continu gestegen. Net als in voorgaande jaren beëindigden (ex-)ondernemers in 2010 hun schuldsanering iets vaker met een schone lei dan privépersonen( VB)