Flitskrediet en rood staan krijgt kostenmaximum

500x500

Flitskrediet en rood staan krijgen kostenmaximum

Kredieten met een korte looptijd (korter dan 90 dagen) worden binnenkort onder financieel toezicht gebracht. Dit is nodig inzake de Europese richtlijn inzake consumentenkrediet.
Het wetsvoorstel kent  richtlijnen voor regels inzake reclame-uitingen, ken een verplichte kredietwaardigheidstoets en inzicht in de jaarlijkse kosten.

Ook wordt op deze kredieten de maximumkredietvergoeding van toepassing: jaarlijks niet meer aan rente en kosten mag worden gerekend dan 12% plus de wettelijke rente (op dit moment in totaal 15%).

De maatregel is van toepassing op (o.a.) kredieten met een looptijd korter dan drie maanden, zoals bijvoorbeeld roodstanden bij banken en flitskredieten.