Flitskrediet en rood staan krijgt kostenmaximum

Flitskrediet en rood staan krijgen kostenmaximum

Kredieten met een korte looptijd (korter dan 90 dagen) worden binnenkort onder financieel toezicht gebracht. Dit is nodig inzake de Europese richtlijn inzake consumentenkrediet.
Het wetsvoorstel kent  richtlijnen voor regels inzake reclame-uitingen, ken een verplichte kredietwaardigheidstoets en inzicht in de jaarlijkse kosten.

Ook wordt op deze kredieten de maximumkredietvergoeding van toepassing: jaarlijks niet meer aan rente en kosten mag worden gerekend dan 12% plus de wettelijke rente (op dit moment in totaal 15%).

De maatregel is van toepassing op (o.a.) kredieten met een looptijd korter dan drie maanden, zoals bijvoorbeeld roodstanden bij banken en flitskredieten.

Daling schuldsaneringen zet flink door

cbs-schuldsaneringIn 2013 zijn volgens het CBS ruim 10% minder schuldsaneringen uitgesproken dan in 2012. Vooral in het laatste kwartaal nam de instroom in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) duidelijk af. Hiermee zet de stijgingdaling die in 2011 is ingezet stevig door.

In 2010 zijn door de rechter in totaal ruim 11 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat waren er bijna 2,5 duizend meer dan in 2009. Het aantal privépersonen dat werd toegelaten tot de Wsnp, liep in 2010 stevig op. In het vierde kwartaal kwam dit aantal ruim 50 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Ondernemers in de schuldsanering

De stijging bij de (ex-)ondernemers vlakte in de loop van 2010 juist weer af. Dit aantal neemt al sinds medio 2009 toe en bereikte een hoogtepunt in het laatste kwartaal van dat jaar. Het aantal uitgesproken schuldsaneringen van (ex-)ondernemers reageert doorgaans sneller op veranderingen in de economie dan dat van privépersonen.

Schone lei beginnen

In 2010 zijn in totaal dertien duizend schuldsaneringen beëindigd. Hiervan eindigde 81 procent met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt.’Het percentage schuldsaneringen resulterend in een schone lei, is sinds 2005 continu gestegen. Net als in voorgaande jaren beëindigden (ex-)ondernemers in 2010 hun schuldsanering iets vaker met een schone lei dan privépersonen( VB)

Autoleningen vergelijken

Behalve voor allerlei andere leendoelen is de term autolening een veel gebruikte term. De autolening is echter niet perse de beste lening, en wel om verschillende redenen.In tegenstelling tot wat u wellicht denkt is lenen bij de autodealer juist vaak duurder.Ook kent de autodealer gelijk uw budget als u uw financiën blootlegt bij het aanvragen van de lening, en daardoor is afdingen op de vraagprijs van de auto vaak een stuk lastiger. Als u een auto gaat kopen, zorg dan ook dat u weet wat het verzekeren van uw autokost.

Ook daar is het verstandig vooraf de goedkoopste autoverzekering vergelijken en afsluiten. Voor bestelwagens geldt hetzelfde daar kunt u vooraf  de goedkoopste bestelauto vergelijken en afsluiten.(Advies, service en begeleiding bij het vergelijken van de verzekeringen is altijd inbegrepen, dus u kunt altijd terugvallen op de adviseur!)

Een autolening is in principe niet anders dan een “gewone” lening aanvragen. Met dit verschil dat de lening voor de autoverkoper gewoon een extra manier is om de auto makkelijker aan u te kunnen verkopen, de verkoper is niet gemotiveerd om u de beste financiering te verzorgen, maar slechts om zoveel mogelijk auto’s te verkopen. Veelal werkt de autodealer als verbonden bemiddelaar, met maar een financierder. Een financieel adviseur kan u meerdere aanbiedingen voorleggen en voor u vergelijken, van verschillende banken en financierders.